Exoneratieclausule

Aansprakelijkheid

Alle informatie die Pro-Pay verstrekt, is met grote zorg samengesteld en op juistheid gecontroleerd. Pro-Pay NV kan echter in geen geval verantwoordelijk zijn en/of aansprakelijk worden gesteld ingeval er alsnog fouten, in welke zin dan ook, voorkomen in de zogenaamde 'Content'. Wie de Content raadpleegt en/of er gebruik van maakt, doet dit onder volstrekt eigen verantwoordelijkheid. Eveneens voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks wordt aangeboden, kan Pro-Pay nv op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

Copyright © Pro-Pay NV

Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag geen enkel element uit deze digitale uitgave (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software, de broncodes, de technische documentatie, de helpteksten en de gebruikershandleidingen) noch geheel, noch gedeeltelijk, worden gewijzigd, gekopieerd, verdeeld, doorgegeven, vertaald, verspreid, weergegeven, gereproduceerd, gepubliceerd, gelicentieerd, overgedragen, verkocht of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, noch werken gecreëerd die geheel of gedeeltelijk zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Pro-Pay NV. Het geheel van voormelde elementen uit deze digitale uitgave wordt beschermd door intellectuele rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

Verantwoordelijk uitgever

Pro-Pay NV, Geert Van Hoye (managing director), Sint-Stevens-Woluwestraat 55, 1130 Brussel (Haren), België. Tel: +32 2 302 19 01.

Datum kennisgeving

De laatste datum aanpassing van deze kennisgeving is 3 mei 2018.

Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Meer informatie   OK